Trasare teren | Trasare imobil

Trasare.ro

NOU: Materializăm punctele trasate cu borne FENO

Pentru efectuarea operaţiei de trasare utilizăm cea mai noua tehnologie de determinare a punctelor prin metode GPS (tehnologia NTRIP - Networked Transport of RTCM via Internet Protocol, a serviciului ROMPOS-RTK). Astfel, am redus tarifele practicate datorită eliminării tarifului perceput pentru determinarea punctelor de statie GPS, necesare în cazul unei trasări prin metode clasice.

În cazul unei parcele de teren, trasarea reprezintă operaţia de materializare la teren a limitelor de proprietate. Punctele care delimitează terenul (colțurile proprietății) sunt materializate cu țăruși sau borne. Pe baza acestor repere se va putea edifica gardul care va delimita proprietatea dumneavoastră.

În cazul unei construcții, trasarea reprezintă operaţia de materializare la teren a axelor construcţiei care urmează a fi edificată, aşa cum sunt ele descrise în proiectul de construire. O construcţie trasată în precizie vă asigură perpendicularitatea cadrelor, iar în cazul construcţiilor prefabricate (lemn, metal) o asigurare că fundaţia poate fi folosită la dezvoltarea proiectului de construire.

Este important să apelaţi la operaţia de trasare a imobilului, atâta timp cât este bine să vă asiguraţi că nu construiţi pe terenul vecinului.

Operaţia de trasare se finalizează cu emiterea unui „Proces verbal de trasare a limitelor de proprietate și predarea amplasamentului”, prin care vi se confirma poziţionarea corectă în spaţiu a punctelor care delimitează imobilul şi care vă va ajuta in relaţia cu vecinii dumneavoastră şi diverse instituţii.

Suntem în măsură să executăm următoarele tipuri de trasări:

  • Trasare imobil - transpunerea pe teren a limitelor de proprietate (bornarea terenului)
  • Transpunere pe teren a punctelor caracteristice a viitoarelor construcții
  • Trasare (bornare) a axelor viitoarelor construcții
  • Marcare prin borne a rețelelor topografice de sprijin a șantierului
  • Trasare (bornare) a contururilor clădirilor în interiorul complexului
  • Trasare (bornare) a axelor și punctelor de elevație ale proiectului
  • Trasare a cotei „0”;
  • Trasare a punctelor de foraj;
  • Trasarea a rețelelor edilitare.
Trasare.ro - Bornare

Suntem autorizaţi să executăm toată gama de lucrări cadastrale, respectiv categoriile A, B, C şi D, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 538/2001, "Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice care pot să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României", publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 686 din 30/10/200, cu completările ulterioare.

Deţinem echipamente topografice şi geodezice moderne, softuri specializate, iar calitatea lucrărilor este garantată de experienţa noastră. Suntem în măsură să executăm toate tipurile de lucrări în domeniul măsurărilor terestre.

Executăm în timp minim, la cele mai avantajoase preturi, servicii cadastrale şi topografice în Bucureşti și judeţele Ilfov, Ialomiţa și Călăraşi.

ClickLink.ro
Adrese Utile | Util | Afaceri

Valid XHTML 1.0 Transitional